Шийравдаржаалин хийд

Сүм хийдийн нэр : Шийравдаржаалин хийд

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Баян-Уул сум

Товч түүх


Говьалтай аймаг Баянуул сум. Шинэ Шаравдаржаалин хийд Энэхүү хийд нь 2004 оны эхнээс тус сумын харъяат иргэн лам Амар, Хүдэр, Оюунчимэг зэрэг хүмүүсийн үүсгэл санаачлага, нутгийн сүсэгтэн олны дэмжлэгтэйгээр байгуулагдаж 2004 оны 7 сарын 16-нд нээлтээ хийсэн. Одоогоор 6 лам ажиллаж байгаа . Яг хийдийн анхны үүсгэл нь 1990-ээд оны сүүлчээр урд өмнө хүрээ хийдэд сууж байсан лам Данж гэдэг хүний санаачилгаар байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаад 1997 онд залгамжлан авч явах лам байхгүй учир үйл ажиллагаа нь зогссон байжээ. Одоо шинийн 3, 8, 15, 29-нд хурал хурж бусад үед сүсэгтэн олонд жандагийн ном уншдаг ажээ. Жилд намрын эхэн сард ганжуур хурдаг. 2006 онд Гандантэгчилин хийдийн дэд хамба Амгалан тус хийдэд заларч байсан. 2004 он, 2007 онуудад тус хийдэд шавилж байсан Т. Пүрэвдорж, Б. Пүрэв-Очир нар одоо Түвдэд суралцаж байгаа бөгөөд Пүрэвдорж нь төгсөж ирээд тус хийдэд сууж байна. / Тус хийдийн тэргүүн лам Цогтбаатартай хийсэн ярилцлагаас /

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ойт хээрийн бүсэд Могойн голд Баянуул сумын төвд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1st 1990 2nd 2004 оны 7 сарын 16-нд

Ринчений зураг дах дугаар :
889

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Нуур могойн хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ГАБУ 112

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Оюунчимэг
Хүдэрээ
Амар лам / Гандантэгчинлэн хийд/

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
30

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчэн уншлагууд

Сар тутмын хурал: Шинийн 3,8,15,29 нд Сандуйн жүд уншина.

Жилийн хурал: Алтан ганжуур

GPS хаяг :
North 46° 59’  East 095°  12’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг цогчэн дуган 3 суваргатай байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ц.Цогтбаатар / Говь-алтай аймаг Баян-уул сум тус хийдийн тэргүүн лам /

Хэдэн фото зураг авсан :
19

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ГАБУ 002 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-30

Тэмдэглэл :
4Д асуултын үргэлжлэл. 2007 онд Пүрэв-Очир лам мөн суралцахааар явсан. Гандантэгчинлэн хийдийн дэд хамба Амгалан 2006 онд ирж байсан.

Хүснэгтийн дугаар :
ГАБУ 002

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map