Бодь цагаан суварга

Сүм хийдийн нэр : Бодь цагаан суварга

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Ханбогд сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ханбогд сумаас хойшоо 40-д км газарт Алагбаян бригадын төвийн ар дэнж дээр байна.Алагбаяны хийдийн туурин дээр байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: Not known

Ринчений зураг дах дугаар :
808

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Алг Баян хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ӨГХБ 058

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Сумын засаг дарга дэмжсэн байна
Сумын ард иргэд санаачлан байгуулсан
Сумын захиргааны хамт олон дэмжив

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
Not known

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 24’  East 107°  38’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг бодь цагаан суварга. 1,5х1,5х2,5 харьцаатай.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Содномдорж Ханбогд сумын өндөр настан лам агсан

Хэдэн фото зураг авсан :
4

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-14 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГХБ 058 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-14

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГХБ 058

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map