Шинэ сүм

Сүм хийдийн нэр : Шинэ сүм

Байрлах аймаг :
Ховд

Сум :
Булган сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Монгол алтайн нурууны өврийн Булган голын сав газарт Шинэ сүмийг байгуулжээ.Булган голын эрэгт,Ховд аймгийн Булган сумын төвд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1991 оны 10 сар

Ринчений зураг дах дугаар :
38

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Дэчингүнсэнлин

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ХОБГ 095

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Чүлтэм /лам байсан/

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 05’  East 091°  32’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Сүмийн гадуур модон болон төмөр хашаа татсан байна.Мөн ойжуулах ажил хийсэн бөгөөд уг ажлыг ахмад багш Равжаа гуай хийжээ.6х15 орчим хэмжээтэй барилгатай. Үүнийг шашин номын үйл ажиллагаа явуулах, уншлага хийх зэргээр ашиглана.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ц.Цэвгээ / 70 настай Ховд аймгийн Булган сумын төв тус хийдийн лам байсан хүн /

Хэдэн фото зураг авсан :
14

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-30 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ХОБГ 097 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-30

Тэмдэглэл :
Ховд аймгийн Булган сумын төвд 2002 оны үед шинэ барилга барин 1992 онд өвгөн лам нар ажиллан байсан. Тухайн үед сүмд оноосон нэр байгаагаагүй. Одоо нутгийн иргэд бүгд Шинэ сүм хэмээн нэрлэдэг. Анх Торгуудын Вангийн хүрээний үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байсан бололтой. 1991 онд гэр барин уншлага хийж эхлэх үед ьангийн хүрээнд сууж байсан хоёр өвгөн лам голлох үүрэгтэй байсан. Вангийн хүрээний лам нар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж эхлэх үед Тайж, Бэйл, Хошууд нар ач холбогдол өгөлгүй тоогоогүй гэдэг. Шинэ сүм хийд нь нэг ламтай бөгөөд үйл ажиллагаа нь нээх сайн жигдэрч явагдахгүй байгаа юм байна. Анх настай лам нь өөд болсоны дараагаар сүм хийд эзгүйрч бурхан тахил нь алга болж байсан. Сүмийн баруун урд болон зүүн урд талд жижиг овоо босгожээ. Үүдэндээ довжоо засан байнгийн үйл ажиллагаа явуулах боломжийн байр сууцтай болж байна. Сүм хийд нь байнгийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй учир сүсэгтэн олон ч тухайн сүмд ач холбогдол бага өгч байгаа мэт санагдлаа. Шинэ сүмийн зургийг бараг аваагүй. Зураг авах бололцоо олдоогүй. Учир нь нэг лам нь түлхүүрээ аваад Улаанбаатар хот руу явсан.

Хүснэгтийн дугаар :
ХОБГ 097

судалгааны баг :
Team А

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map