Өнө өглөгтийн хийд

Сүм хийдийн нэр : Өнө өглөгтийн хийд
Жанданлин хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Эрдэнэцагаан сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Өнө өглөгтийн хийд Уг хийд нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын төвд Янсангийн Яринпил болон бусад хүмүүсийн санаачлагаар 1992 онд хуучин Егүзэрийн хийдийг сэргээжээ. Бурханы шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хуучин хийдийн чойр дуганын суурин дээр хурлын дуганаа барьсан, хүрд, суваргатай. Хийдэд 3 лам хурдаг бөгөөд өдөр тутам цогчэн, шинийн 8-нд Манла, 15-нд Найдан чого, 29-нд Лхам хурдаг. Цагаан сарын битүүнд Лхам, 15-ны ерөөл, зуны эхэн сарын шинийн 3-нд Манлын, зулын 25-нд Богд ламын чого хурдаг.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвд Алтан овооны урд энгэрт Цагаан овооны зүүн хойно оршино.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1992

Ринчений зураг дах дугаар :
623

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Егүзэрийн хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СБЭЦ 002

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Яримпил /нутгийн иргэн/

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина.

Сар тутмын хурал: Шинийн 8,15,29 нд хурлууд,8нд Манал 15 нд Найдан чого 29нд Лхам

Жилийн хурал: Битүүнд Лхам, 15-ны ерөөл зуны эхэн сарын 3-наас эхэлж манал, зулын 25 нд Богд ламын чого

GPS хаяг :
North 46° 15’  East 114°  36’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Егүзэрийн хуучин хийдийн Чойр дуганы суурин дээр барьсан цогчин дугана гадуураа чулуун хашаатай Чулуун хашааны гадна талд хоёр суваргатай. Хашаан дотроо гурван хүрдтэй хоёр арслантай байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
С.Шагжян / Сүхбаатар аймаг Эрдэнэцагаан сум тус хийдийн Да лам /

Хэдэн фото зураг авсан :
34

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-24 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБЭЦ 005 B049 Суу билигт егүүзэр хутагт/нийтлэл/ сонины нийтлэл 0000-00-00 Сүхбаатар аймаг Чөлөөт хэвлэл сан Ж

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-24

Хүснэгтийн дугаар :
СБЭЦ 005

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map