Ганданчойнхорлин хийд

Сүм хийдийн нэр : Ганданчойнхорлин хийд
Мөргөлийн орон

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Түвшинширээ сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Мөргөлийн орон Мөргөлийн орон буюу Ганданчойнхорлин хийд нь Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын төвд Ж.Дамдинсүрэн, Н.Дагва нарын санаачлагаар 1993 оны 9-р сарын 1-ний өдөр байгуулагджээ. 1995 онд Жанчив чодин суварга, 2006 онд бодь суварга бүтээсэн. 1997 онд Ганжуур залсан. 2007 оны 5-р сарын 31-нд Манба дацангийн дуган барьж ашиглалтанд оруулсан. Хийдийн хоёр лам МБШИС-д суралцдаг. Хийдэд өдөр тутам цогчэн, шинийн 8-нд Манла, Сахиус тахина. Сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр Авидын чого, Оройн ерөөл, 1000 Дарь эх хурдаг. Намрын дунд сарын 17-нд сахиус тахина. Шарын шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын гол дуган, Манба дацан, хүрд 13 , хоёр суваргатай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын төвд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1993 оны 9-р сарын 1-ний

Founders/Refounders :
Ж.Дамдинсүрэн
Н.Дагва

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
1

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин айлтгалууд хурна.

Сар тутмын хурал: 29 нд Сахиус тахина.Шинийн 8 нд Манал Сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр Авидан чого Оройн ерөөл 1000 дарь эх хурдаг

Жилийн хурал: Намрын дунд сар 17 нд сахиус тахина

GPS хаяг :
North 45° 43’  East 112°  20’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Суварга хоёр ширхэг Хүрд 13 ширхэг Манбын дацан эм зурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Олзвойн Бүтэмж / Сүхбаатар аймаг Түвшинширээ сум тус хийдийн унзад лам/

Хэдэн фото зураг авсан :
29

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-31 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБТШ 029 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-31

Хүснэгтийн дугаар :
СБТШ 029

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map