Дашгүндүдлэн

Сүм хийдийн нэр : Дашгүндүдлэн
Мөнх-Эрдэнэ номун хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Сүхбаатар сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Мөнх-Эрдэнэ номун хийд Мөнх-Эрдэнэ номун хийд буюу Дашгүндүдлэн хийд нь Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутагт, сумын төвд Хайдав, Самбуу, Жамба, Х.Бямбажав, Б.Цэгмид нарын санаачлагаар 1991 оны 12-р сарын 27-ны өдөр хуучин Хайлаастын хийдийг сэргээн байгуулагджээ. 2006 онд Халтарбаатар, Молом нарын санаачлагаар Гомбо сахиусыг залсан. Хийдэд 6 лам хурж байгаа бөгөөд өдөр тутам цогчэн хурал, шинийн 8-д Манла, 15-нд Дүйчэнгийн хурлууд, 29-нд Бурханы тахилгууд, хаврын эхэн сарын 15-нд Чойнпрүл жона, зуны эхэн сарын 15-нд Бурхан багшийн дүйчэн өдрийн хурал хурдаг. Шарын шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, агуулах, хоёр хүрд , суварга бүрээ шаттай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар сумын төвд Баянмөнх хаан уулын доор урд Хангай гурван хавцал баруун урдаа Ланд Хавхаастай Хойноо хайлаастай Өлзийт овоо засах баруун талд нь Баянцагаан ухаа овоо байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1991 оны 12 сарын 27

Ринчений зураг дах дугаар :
601

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Хайлаастын хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СБСБ 043

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Б.Цэгмид
Хайдав
Х.Бямбажав
Самбуу
Жамба

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
5

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин хурал

Сар тутмын хурал: Шинийн 8,15,29 нд хурлууд.8нд Манал

Жилийн хурал: Хаврын эхэн сарын 15 чойнборол, зуны эхэн сарын 15-нд бурхан багшийн дүйчин өдөр

GPS хаяг :
North 46° 33’  East 113°  51’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Агуулах Суварга Гаднах бойпор Хүрд том хоёр ширхэг байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Балганы Дэмчиг / Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сум тус хийдийн хамба лам /

Хэдэн фото зураг авсан :
23

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-09 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБСБ 050 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-09-09

Хүснэгтийн дугаар :
СБСБ 050

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map