Жамцолин хийд

Сүм хийдийн нэр : Жамцолин хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Онгон сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Жамцолин хийд Уг хийд нь Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын төвд Содовын санаачлагаар Даваажаргал, Дорждэрэм, Өлзийхутаг, Бадарчин, Болд нар оролцон хуучны Их булгийн хийдийг сэргээж 1995 оны 6-р сарын 18-ны өдөр үүд хаалгаа нээжээ. 1998 онд хурлын дуган барьсан. 2000 онд Ганжуур залсан. 1995 оны 9-р сард Гүрдаваа ринбүүчи тус хийдэд заларч сургаал айлдсан. 2004 онд суварга бүтээсэн. 2005 онд жасын байшин барьсан. Энэтхэгт нэг, МБШИС-д хоёр шавь сурч байгаа. Хийдэд 3 лам хурдаг бөгөөд өдөр тутам цогчэн, айлтгалууд, шинийн 8-нд Зургаан ерөөл,Оройн ерөөл, 15-нд Сандуйн жүд, 29-нд тахилгууд, хавар, намар Санжид Молом хурдаг. Бурханы шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, жасын байшин, гал тогоо, гурван хүрд, суваргатай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар Онгон сумын төвд зүүн талдаа Хавиргын булаг Урдаа Сайрын уул баруун талд нь Шатармаг булаг баруун талдаа Ухаа овоот зүүн баруун хойноо Хялганат зэрэг газруудтай байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1995 оны 6 сарын 18

Ринчений зураг дах дугаар :
614

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Их бжлгийн хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СБОН 014

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Болд
Даваажаргал
Дорждэрэм
С.Содов
Өлзийхутаг
Бадарч

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
10

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина.

Сар тутмын хурал: Шинийн 8,15,29 нд дүйчин хурна.8 нд Зургаан ерөөл ,Оройн ерөөл, 15-нд Сундуйн жүд, 29-нд тахилгууд

Жилийн хурал: Хавар, намар санжид монлом

GPS хаяг :
North 45° 24’  East 113°  18’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Хүрд гурван ширхэг Суварга нэг ширхэг Жасын байр гал тогоо байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Норжингийн Даваажаргал / Сүхбаатар аймаг Онгон сум Тус хийдийн хамба лам /

Хэдэн фото зураг авсан :
21

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-28 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБОН 015 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-28

Тэмдэглэл :
Анх гэр барин дуганаа нээж байсан. Долоон хүүхэд, хоёр том хүн нийлээд Содов гуайнд шавилж байсан. Одоо хоёр тогооч, нябо, нярав гээд дөрвөн ажилтантай. Долоон ламтай.

Хүснэгтийн дугаар :
СБОН 015

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map