Дашчойнхорлин хийд

Сүм хийдийн нэр : Дашчойнхорлин хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Мөнххаан сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын Дашчойнхорлин хийд Уг хийд нь Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төвд Шагдар, Дондов, Ч.Дамдинсүрэн, Баттайван, Х.Цэндсүрэн, Н.Батмөнх, Гансүх, Ганхуяг, Дамбийжанцан, Лувсанжамц, Т.Дорж нарын санаачлагаар хуучин Мөнххааны хүрээг сэргээн 2000 оны 9-р сарын 15-ны өдөр байгуулагджээ. Хийдэд 5 лам хурдаг бөгөөд зөвхөн онцгой өдрүүдэд сар тутам хурал хурдаг. Шинийн 8-нд Манла, Донжидтой, 15-нд Оройн ерөөл, 29-нд Жамсран, Улаан сахиус хурдаг. Бурханы шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, хүрдтэй.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын төвд баруун хойно Мөнххаан уул Хойд талдаа Баясгалант уул зүүн талд Чойрын овоо баруун талдаа Түгийн овоо Биндэр толгой баруун зүүн талдаа Рашаант нуур байсан.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2000 оны 9 сарын 15

Ринчений зураг дах дугаар :
581

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Мөнххаан хүрээ

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СБМХ 053

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Дамбийжанцан
Гансүх
Шагдар
Баттайван
Дорж
Дамдинсүрэн
Дондов
Батмөнх
Ганхуяг
Цэндсүрэн

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
2

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал: 15-нд Оройн ерөөл, 29 нд Жамсран тахина.

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 46° 47’  East 111°  58’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг ширхэг гэр дугана нэг том хүрд байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Гүржав Баттайван / Сүхбаатар аймаг Мөнххаан сум тус хийдийн багш лам /

Хэдэн фото зураг авсан :
24

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-12 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБМХ 056 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-09-12

Тэмдэглэл :
Бурханы номоор бизнес хийхгүй гэж үздэг тул манай хийд үнэ төлбөргүй үйлчилдэг. Энэ нь энэ хийдийн үйл ажиллагааны онцлог болно.

Хүснэгтийн дугаар :
СБМХ 056

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map