Жамбадаржаалин хийд

Сүм хийдийн нэр : Жамбадаржаалин хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Дарьганга сум

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын Жамбадаржаалин хийд Уг хийд нь Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын төвд Т.Тавхай, М.Моондой, Балдан-Осор, Тавхай, М.Гомбо, Л.Дамдинжав нарын санаачлагаар хуучны Овоон сүмийг сэргээн 1993 оны 9-р сарын 15-ны өдөр нээгджээ. М.Буддорж Утай, Гүмбэнгээс Ганжуурын 108 ботийг хийддээ залсан. 2002 онд Гончигийн үр хүүхдүүд суварга бүтээсэн. Хийдэд 5 лам хурдаг бөгөөд өдөр тутам цогчэн, айлтгалууд хурдаг. Зуны тэргүүн сарын 15-нд Алтан овоогоо тахидаг. Бурханы шашны гэлүгийн урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, дөрвөн хүрд, гурван суваргатай

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сумын төвд Алтан овооны урд энгэрт урдаа Модот гэдэг газартай зүүн талдаа Шар нуур гэдэг баруун талдаа Зэгсэг ,Дуут нууруудтай байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1993 оны 9 сарын 15

Ринчений зураг дах дугаар :
621

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Овоотын сүм

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СҮДГ 005

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
М.Моондой
Т.Тавхай
Гомбо
Балдан
Дамдинжав
Осор

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин ,Ширнэн,Шаравнимбо ,Итгэл, Галданлхавжэ,Лам

Сар тутмын хурал: Зуны тэргүүн сарын шинийн 15 нд Алтан овоог тахидаг байна.

Жилийн хурал: 08 сарын 10 нд аймгаас Баяндэлгэрээс лам нар ирж хурал хурдаг. Ганжуур хурдаг

GPS хаяг :
North 45° 17’  East 113°  51’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Хүрд дөрвөн ширхэг Суварга гурван ширхэг

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Д.Мөнхбаяр / Сүхбаатар аймаг Дарьганга сум 4-р баг тус хийдийн аж ахуйч мэргэжилтэй/

Хэдэн фото зураг авсан :
23

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-26 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СБДГ 006 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-26

Хүснэгтийн дугаар :
СБДГ 006

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map