Очирдүүрэн хийд

Сүм хийдийн нэр : Очирдүүрэн хийд

Байрлах аймаг :
Сүхбаатар

Сум :
Баруун Урт хот

Товч түүх


Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Очирдүүрэн хийд Очирдүүрэн хийд нь Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумд Г.Батсайханы санаачлагаар 2005 оны 09-р сарын 16-ны өдөр байгуулагджээ. Хийдэд 5 лам хурж байгаа бөгөөд өдөр тутам Цогчэн хурал болон сар бүр шинийн 25-нд Оройн ерөөл, 15-нд Сандуйн жүд, 8-д Манла, Манлын Донжид хурдаг. Шарын шашны улааны урсгалын хийд. Хийдийн барилга байгууламжийн хувьд хурлын дуган, хүрд 21, суварга нэг, гадуураа хэрмэн хашаатай.

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Сүхбаатар Баруун-Урт сумын төвд оршино. GPS given for Baruun-Urt Sum Centre

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2005 оны 09 сарын 15 нд

Founders/Refounders :
Г.Батсайхан

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
2

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина.

Сар тутмын хурал: Шинийн 25 нд оройн ерөөл ,шинийн 15 нд Сандуйн жүд, Манал, Монлом хурна.

Жилийн хурал: Хавар ,Намар ,санжид молон

GPS хаяг :
North 46° 40’  East 113°  16’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Хурлын дугана Хүрд хориннэгэн ширхэг Суварга нэг ширхэг Гадуураа хэрмэн хашаатай байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Г.Батсайхан /Тэргүүн хамба/ 99518057
Дамдиндоржийн Цэцэгмаа / Сүхбаатар аймаг Баруун урт хот тус хийдийн менежер албыг хашдаг/ утас: 99517899

Хэдэн фото зураг авсан :
18

Зураг авсан огноо: он :
2007-09-06 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СББХ 042 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-09-06

Тэмдэглэл :
4д. 2007 онд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хийдээ тохижуулан залсан.

Хүснэгтийн дугаар :
СББХ 042

судалгааны баг :
Team: Ж

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map