Энхийн хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Энхийн хурал,Энхийн жас ,

Ринчений зураг дах дугаар :
386

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Энхийн хурал

Сүм хийдийн төрөл :
хийд

Байрлах аймаг :
Төв

Сум :
Лүн сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Зоригт вангийн хошуу

Товч түүх :


Төв аймаг Лүн сум. Энхийн хурал /Энгэрийн хурал/ Лүн сумын төвөөс урагш 8 км-т Энхийн ам хэмээх харгана бударганатай уужим аманд Хүүхдийн овоо хэмээх чулуун овоо бий.Энэ овооноос баруун тийш Энхийн жас хэмээх жасын 2 дуган байжээ.1870-аад оны үед байгуулагдсан гэж үздэг энэ жасаа хурал нь цагийн хурал байсан бөгөөд зөвхөн зун намрын улиралд дүйцэн өдрүүдээр лам нар цуглаж хурал хурдаг байжээ.Бусад үед мөнх зултай зөвхөн тахилч лам байсан байна.Зуны эхэн сард Хүүхдийн овоог тахидаг байжээ.

Байршлын тайлбар :
Лүн сумын төвөөс урагш 8 км. Энхийн ам хэмээх харгана, бударганатай уужим хөндийн аманд /Лүн сумын төв рүү харсан/ Хүүхдийн овоо хэмээх нэгэн чулуун овоо бий. Уг овооноос баруун тийш 50-60 метрт Энхийн жасын хоёр дуганы туурь байжээ.

GPS хаяг :
North 47° 48’  East 105°  16’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Уг туурийг Хүүхдийн овоо хэмээх энэхүү овоогоор багцаалан олох ба энэ хавьд хоёр дуганы тууриас ямар ч өөр ул мөр байхгүй битүү харгана, бударгана ургасан.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
1870-д оны үе

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1935 - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: 1945-1947 - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
10-15 лам

Хүснэгтийн дугаар :
ТӨЛҮ 016

судалгааны баг :
Team: Ж

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал