Kholtost nugyn khural

Read in Mongolian

Name(s) of Temple :
Kholtost nugyn khural,

Rinchen Number :
255

Rinchen Name :
Kholtost nugyn khiid

Type of Temple :
Temporary Assembly

Aimag Temple located in :
Bulgan

Sum Temple located in :
1st bag, Khangal soum

Old Aimag Name :
Tusheet Khan

Old Sum Name :
Akhai gunii khoshuu

Precis History(In Mongolian only):


Булган аймаг Хангал сум.Холтост нугын хурал. Хуучин Түшээт хан аймгийн Ахай гүний хошууны нутаг одоогийн Булган аймгийн Хангал сумын 1-р багийн нутаг буюу сумын төвөөс зүүн тийш 55км-т Холтост нуга хэмээх газар энэхүү жасаа хурлын нэгэн дуган байжээ. Энэ жасаа хурал нь Ахай гүний хүрээний тууриас 24 км орчим зайтай бөгөөд Ахай гүний хүрээний бог малын намаржаа, өвөлжөөний бэлчээр нутаг байсан тул энд тус хүрээний харъяа жасаа хурал суурьшиж байв. Уг дуганд 2-3 лам ээлж ээлжээр Ахай гүний хүрээний гарч ирж хурал хурдаг байв. 1937 оны эхээр Ахай гүний хүрээг хаагдахад уг хурал хаагдсан бөгөөд дуганыг хэзээ буулгасан нь тодорхойгүй байна. /Хангал сумын төвийн иргэн өндөр настантай хийсэн ярилцлагаас 2007.08.04/

Description of location :
The site is located in the place called Kholtost nuga, 55 km. northeast of Khangal sum center.

GPS readings :
North 49° 37’  East 104°  33’

Revived temple on site :
No

Status of site at time of survey :
The site is not visible.

Date of founding the monastery/temple :
early 20th century

Date of closing and destroying the monastery :
Огноо хаагдсан: 1937 - Ярилцлагын дугаар:001
Огноо нураагдсан:: 1950 - Ярилцлагын дугаар:001

Old monastery/temple revived:
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Unknown - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

Monks in Old Temple :
20-25 monks
20-25 monks

Notes :
The Kholtost nugyn khural was a temporary khural. It was closed in 1937. Buildings of three temples remained until 1951 when the temples were dismantled to use their construction materials for construction of a school.

Form Number :
БУХГ 039

Survey Team :
Team E

Газрын зураг / Map