Загастайн хүрээ

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Загастайн хүрээ,

Ринчений зураг дах дугаар :
190

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Загастайн хүрээ /Зурамтайн хүрээ, Дандар Чойрпунцaглин/

Сүм хийдийн төрөл :
дацан

Байрлах аймаг :
Архангай

Сум :
Цахир сумын Цахир баг Загастайн гол

Аймгийн хуучин нэр :
Сайн ноён

Сумын хуучин нэр :
Далай Чойнхор вангийн хошуу /Хуучин Цахир сумын төв/

Байршлын тайлбар :
Одоогийн Цахир сумын төвөөс баруун тийш Цахир багийн нутагт 25 орчим км газарт Загастайн голын хойд эрэгт Загастайн ам хэмээх газарт 6-8 дуганы туурь байна. Уг тууриас зүүн тийш 2 км-т Нарийний овоо хэмээх орон нутгийн тахилгат овоо байна.

GPS хаяг :
North 48° 27’  East 99°  39’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
1926-1966 оны хооронд энд Цахир сумын төв төвлөрч байсан ба энэ үед сумын худалдаа бэлтгэлийн агуулах болон ашиглагдаж байсан ба дараа нь 1966-1970 оны хооронд баларч үгүй болсон. Одоо худалдаа бэлтгэл агуулахын бусад барилга, дэлгүүр, конторын барилгын туурьтай холилдон үгүй болсон.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
1870-д он

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1937 он - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: 1960-д он - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Ономын Ламжав гүн - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
20-д лам

Тэмдэглэл :
Загастайн голын хойд эрэг дээр байдаг учир Загастайн хүрээ гэж нэрлэсэн байв. Зурамтайн хүрээ гэж Б.Ринчений бүртгэлд тэмдэглэгдсэн нь Журамтайн хүрээ гэж байсан байж болох юм. 6-8 дугана бүхий байнгын лам нартай хүрээ байсан. Энэ туурин дээр анх 1926-1966 он хүртэл Цахир сумын төв дээр байрлан төвлөрч байв. 1937-1959 он хүртэл хуучин Цахир сумын төвийн худалдаа бэлтгэлийн ангийн барааны агуулах складын зориулалтаар зарим сүм дуганыг ашиглаж байгаад 1960-1961 онуудад бүрэн нураасан.

Хүснэгтийн дугаар :
АРЦА 032

судалгааны баг :
Team: Г

Газрын зураг :