Дашгэмпилин

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Дашгэмпилин,

Ринчений зураг дах дугаар :
94

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Аригийн доод хүрээ (Шадавчойлин)

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Хөвсгөл

Сум :
Чандмань Өндөр сумын II баг Аригийн гол Цэцэрлэгийн ам

Аймгийн хуучин нэр :
Засагт хан

Сумын хуучин нэр :
Далай гүний хошуу

Байршлын тайлбар :
Чандмань Өндөр сумын төвөөс баруун урагшаа 15-16 км  II багийн нутаг Аригийн гол цэцэрлэгийн ам хэмээх газар уг хүрээний туурь байна. Хойд талд Нүдэтийн улаан, баруун талд Цэцэрлэгийн ам, зүүн талд Түвшин уул бий. (Хийдийн туурийн схемийг хар зургаар гаргасан хавсралтанд оруулсан) 

GPS хаяг :
North 50° 28’  East 99°  51’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Аригийн доод хүрээний туурийн үлдэгдэл одоогийн байдлаар маш их баларсан ул мөрийн туурь бараг мэдэгдэхгүй шахам болсон.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
1744

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1938 - Ярилцлагын дугаар:001
Огноо нураагдсан:: 1938 - Ярилцлагын дугаар:001

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:
Year : - Number of recorded interview:

хуучин хийдийн лам нар
400-д лам

Тэмдэглэл :
Нэмэлт мэдэээлэл : 2. Проф Б.Ринченийн жагсаалтанд 94-т Аригийн доод хүрээ Шадавчойлин, 95-т Аригийн дээд хүрээ Дашгэмпилин хэмээсэн нь нэрийг нь хооронд нь сольж ташаарсан бололтой. 13. Уг хүрээ нь 16 дугана, 32 жастай Гомбо сахиус шүтдэг, 1 түмэн мал бүхий жастай байжээ. Дугана: 1. Чойрын дугана 2. Домын дугана 3. Дархи дугана 4. Мамба дугана 5. Дүйнхэр дугана 6. Хайлан дугана 7. Жүдийн дугана 8. Гол Цогчин дугана Зэрэг дугануудтай. Жас : Чойр жас, Жүдийн жас, Дархи жас, Гүнрэг жас, Мамба жас, Чогчин жас, Хажидын жас зэрэг жасуудтай.

Хүснэгтийн дугаар :
ХӨЧӨ 047

судалгааны баг :
Team: Г

Газрын зураг :

Цуглуулсан баримтууд :

ХӨЧӨ 047      ХIХ зууны сүүл ХХ зууны эхэн үеийн Аригийн доод хүрээний зураг     0000-00-00