Сайрын хашаат

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Сайрын хашаат,

Ринчений зураг дах дугаар :
828

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Сайр хашаатын хурал

Сүм хийдийн төрөл :
мэдэгдэхгүй

Байрлах аймаг :
Өвөрхангай

Сум :
Богд сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Сайрын хашаат гэдэг газарт тус түүхэн газар бий. Тэр хавьд айл бараг байхгүй. Тал газраас баруун зүгт Булган уул бий. Тус түүхэн газар нь Өмнө-говь аймагтай ойрхон байна.

GPS хаяг :
North 44° 34’  East 102°  58’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: У100 Side2: Ө100 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Foundations of some square-shaped buildings and 3 stupas inside a fenced-off courtyard are visible. Fragments of a trumpet (büree), offering cups and fragments of vessels were found. A mantra written in white stones and pebbles was arranged on the ground but the letters cannot be made out. The composition of 13 ovoos is arranged south-west of the complex. There is a well east of the complex. Sanjmyatav monk came here to search for and save objects of worship and artefacts. He established the new temple in the centre of Bogd and the relics were placed in the stupa.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
Цөөхөн тооны лам хуврага

Тэмдэглэл :
According the Güüsenkhorol, who visited the monastery, when he was a child, it was a small monastery (khiid) with some monks, mainly young novices. There was only one temple, made of bricks. The area was not fenced off. There were stupas as well. On the field it seems there were a square shaped temple and maybe a yurt-shaped temple in a fenced-off courtyard. On its east side square shaped foundations are visible. Behind the temple 3 stupas stood once within a fence. On the west side of the temple there are some foundations as well. The ovoo, being worshipped by monks is situated southwest of the complex. The well where the monks got water from is situated east of the complex. According to local people Taliin Lam Sanjmyatav came to the area to save artefacts from the old destroyed complex. Today the artefacts are kept in the new temple in Bogd sum and its stupas. According to Chimedsüren, who was born in 1932, Dorj gelen and Amgalan taij prince were arrested and executed, as well as other monks from the monastery. In 1937-38 the monastery was not survived, but then with the leadership of Tserenpuntsog, who was a hero of work (khödölmöriin baatar) everything was destroyed. Sanjmyataw came here to save artefacts and wanted to revive the monastery but he died unfortunately.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨХБД 055

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors