Хүүхэн хутагтын жодын хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Хүүхэн хутагтын жодын хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Хэнтий

Сум :
Өмнөдэлгэр

Аймгийн хуучин нэр :
Цэцэн хан

Сумын хуучин нэр :
Мэргэн гүний хошуу

Товч түүх :


Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Хүүхэн хутагтын жодын хурал Хуучин Сэцэн хан аймгийн Мэргэн гүний хошуу, одоогийн Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутагт, сумын төвөөс баруун урд зүгт 26 км-т, Баяндэлгэр уулын энгэрт, баруун талдаа Зүүн баяны уул, Зүүн баяны гол, урдуураа Дэлгэр овооны уулаар хүрээлүүлэн, Хүүхэн хутагтын хийдээс дээш 1 км орчимд, уулын өвөрт Хүүхэн хутагтын жодын хурал оршиж байжээ.

Байршлын тайлбар :
Тал хээрийн бүс болон хангайн бүсийн заагт:Баян-дэлгэр уулын энгэрт нь ,баруун талд нь Зүүн Баяны уул ,Зүүн Баяны гол урдуураа Дэлгэр овооны уул үргэжилсэн.Зүүн талаар Баяндэлгэр уулын үргэлжлэл Сумын төвөөс баруун урд зүгт 26 км-т Хүүхэн хутагтын хийдээс дээш 1 км орчимд яг энгэртээ.

GPS хаяг :
North 47° 53’  East 109°  24’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 6:6 Side2: 16: Side3: :12 Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Чулуун хорооны үлдэгдэл дөрвөлжин туурь үлдсэн.

Сүм хийд байгуулагдсан он :

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:
Year : - Number of recorded interview:

хуучин хийдийн лам нар

Хүснэгтийн дугаар :
ХЭРД 075

судалгааны баг :
Team: Ж

Газрын зураг :