Мэргэн ламын хүрээ

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Мэргэн ламын хүрээ ,Хавцгайтын хийд ,

Ринчений зураг дах дугаар :
380

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Мэргэн ламын хийдь Хавцгайтын хийд

Сүм хийдийн төрөл :
бусад

Байрлах аймаг :
Төв

Сум :
Заамар сум Тосон баг

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Цацан Бүрэг уулын хошуу

Товч түүх :


Төв аймаг Заамар сум. Мэргэн ламын хурал Сумын төвөөс баруун хойш 50 км-т Өвөр булгийн их Хавцгайтын уулын зүүн талд 1860-аад оны үед байгуулагдсан гэх мэргэн ламын хурал нэртэй нэгэн хурал байжээ.Уг хурлын үүсгэн байгуулагч бөгөөд хурал номын үйл ажиллагааных нь тухай тодорхой мэдээлэл байхгүй байна.

Байршлын тайлбар :
Заамар сумын төвөөс баруун хойш 50 гаруй км-т, Өвөр булагийн эх, баруун талд Хавцгайн уул, өмнөд талд Нарийн хоолой бий. Тууриас өмнөд Хавцгайтын үе хэмээх шанд булагтай.

GPS хаяг :
North 48° 32’  East 104°  46’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Туурь нь ой хээрийн бүсэд байх учир өвс ургамлаар хучигдаж мэдэгдэхгүй болсон.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
1860-1870 он

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1936 он - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: 1940 он - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Хавцгайтын гавж хэмээн авгайлан дуудуулдаг хүн нэр нь мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
Хоёр лам

Хүснэгтийн дугаар :
ТӨЗА 025

судалгааны баг :
Team: Ж

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал