Баруун чээжийн жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Баруун чээжийн жас,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
цагийн хурал

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Цагаандэлгэр сум

Аймгийн хуучин нэр :
Цэцэн хан

Сумын хуучин нэр :
Боржигон сэцэн Вангийн хошуу

Байршлын тайлбар :
Залаа уулын баруун хойно оршино.

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1937 - Ярилцлагын дугаар:А 68, А 69

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Мэдэгдэхгүй

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
1 тахилч лам суудаг байсан

Тэмдэглэл :
асуулт 13н үргэлжлэл: Зун монламын үеэр Баруун Чойрын лам нар очдог байсан, ярилцлагын дугаар: А68,

Хүснэгтийн дугаар :
ДУЦД 078

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :