Цоржийн жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Цоржийн жас,Цоржийн хүрээ,

Ринчений зураг дах дугаар :
737

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Цоржийн хийд

Сүм хийдийн төрөл :
мэдэгдэхгүй

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Дэлгэрцогт сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Дайчин Бэйсийн хошуу

Байршлын тайлбар :
Ринчен: Бага газрын чулуу. Бага газрын чулууны зүүн хойт талд Дэлгэрцогт сумын төвөөс баруун хойшоо 35 км-т бий.

GPS хаяг :
North 46° 11’  East 106°  03’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: Ө100 Side2: У100 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Хийдийн туурин дээр хэдэн өвөлжөө малын хашаа бий.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Хийдийн туурин дээр хэдэн өвөлжөө малын хашаа бий.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
10-20
20-30

Хүснэгтийн дугаар :
ДУДЦ 033

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал

ДУДЦ 033

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors