Тарианы хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Тарианы хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
869

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Тарианы хурал

Сүм хийдийн төрөл :
cүм

Байрлах аймаг :
Баянхонгор

Сум :
Бууцагаан сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Байдрагийн голд ойт хээрийн бүсэд оршино.

GPS хаяг :
North 46° 03’  East 099°  17’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 20 Side2: 10 Side3: 20 Side4: 10 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Дуганы чулуун туурь үлдсэн.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
БХБН 069

судалгааны баг :
Team: Б

Газрын зураг :