Mongolian Tulkus and Scholar Lamas

Монголын алдарт хутагт хувилгаад эрдэмтэн лам нар

This document (in Mongolian) is an historical account of significant Mongolian reincarnated lamas and scholars as well as those involved in the revival of Buddhism in Mongolia after 1990. It was prepared by the Mongolian Presidents Office in 2007. For publication by agreement in 2007 on the Arts Council of Mongolia’s Documentation of Mongolian Monasteries website. Not to be reproduced.

An up dated version of this text appeared in МОНГОЛЫН СҮМ ХИЙДИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН published by ADMON in Ulaanbaatar in 2009 ISBN 978-99929-0-769-X

Энэхүү материал нь Монголын нэр хүндтэй том хутагт хувилгаад, эрдэмтэн лам нар болон 1990 оноос хойш Бурханы шашныг дахин сэргээхэд оролцсон хүмүүсийн тухай түүхэн баримт юм. Үүнийг 2007 онд МУ-ын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар бэлтгэсэн билээ. Энэ мэдээллийг сүм хийдийн түүхэн товчоо төслийн вэб хуудаст ямар нэг боловсруулалт, өөрчлөлт хийхгүйгээр байрлуулахыг МУЗ 2007 онд гэрээгээр баталгаажуулан зөвшөөрөл авсан.

Энэхүү мэдээллийг шинэчилсэн хувилбар нь 2009 онд Монголын Сүм Хийдийн Түүхэн Товчоо нэртэй номд /ISBN 978-99929-0-769-X/ хэвлэгдэн гарсан.

Download

VIII Богд Живзундамба Агваанлувсанчойжинямданзанванчүг 1869-1924