Чойнпэллин хийд

Сүм хийдийн нэр : Чойнпэллин хийд

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Чандмань сум

Товч түүх


Говьалтай аймаг Чандмань сум. Шинэ Чоймболин хийд Тус сумын нутагт байсан 100-гаад жилийн түүхтэй Хүрхрээгийн хийдийн хурал номыг сэргээж анх 1990 оны сүүлчээр гэр дугантай хурал номын үйл ажиллагаагаа эхэлж байжээ.Тус хийдийг үүсгэн байгуулахад хуучин Хүрхрээгийн хийдэд шавилж асанХүрхрээгийн хийдийн 4 дахь үеийн унзад гэж нэрлэгддэг Галсан сан лам Содном Дуламсүрэн Аюуш нар санаачилан нутгийн сүсэгтэн олон ялангуяа тус нутгийн уугуул МУЗН-ийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Самдандовж, МҮБХ-ны тэргүүн Р.Нямдорж болон доктор Дорж бизнесмэн Сүрэнжав, Баатар сан нарын дэмжлэг туслалцаатайгаар байгуулагджээ.Одоо тус хийд 4 ламын данстай сар жилийн дүйцэн өдрүүдэд хурдаг.Нутгийн тахилгат Чандмань уул, Эрдэнэ уул, Ор хайрхан уулсыг тахидаг. /Тус хийдийн ловон лам Г.Шоовонтой хийсэн ярицлагаас 2007.08.22/

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Говь-алтай аймгийн Чандмань сумын төвд тал хээрийн бүсэд оршино.Урд талд нь Чандмань хайрхан уул байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1990 in ger 2004 оны 08 сард built temple

Ринчений зураг дах дугаар :
907

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Хөхрөө голын хийд/ Хүрхэрээ голын хийд/

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ГАЧН 095

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Р.Нямдорж
Р.Самдандорж
Р.Давааням

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчэн хурна.

Сар тутмын хурал: Гүнрэг Диваажингийн чого

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 45° 19’  East 097°  59’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Г.Шоовон / Говь-алтай аймаг Чандмань сум 3-р баг тус хийдийн ловон лам/

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-08-22 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ГАЧН 001 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-08-22

Тэмдэглэл :
мэдээлэл алга байна.

Хүснэгтийн дугаар :
ГАЧН 001

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map