Бадамдэнчигнай хийд

Сүм хийдийн нэр : Бадамдэнчигнай хийд

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Ханбогд сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ханбогд сумын төв дээр музейтэй нэг байшинд хамт байдаг.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1994 он

Founders/Refounders :
Ард түмний хөрөнгөөр
Ханбогд сумын ЗДТГ,ЗД дэмжсэн

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн онцгой өдрүүдэд хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 43° 11’  East 107°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Нэг дүнзэн байшинтай сүмтэй. Нэг бодь цагаан суварга хэлмэгдэгсдийн дурсгалд зориулж босгосон. Санаачилсан хүн нь Цагааны отгон түүний ах дүү нар болно.Эцэг Баламын дурсгалд зориулж босгосон. Эцэг Балма нь хийдийн лам хүн Байжээ.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Ш.Содномдорж тус сумын гандан хийд хуврага

Хэдэн фото зураг авсан :
11

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-20 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГХБ 008 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-20

Тэмдэглэл :
Сумын хийдийг Бадамдэмчигнай гэнэ. Сүм музей нь нэг дороо байдаг. Дүнзэн байшинтай. 1999 онд Даншиг богдын сүм байгуулсан. Одоо нэг ламтай.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГХБ 008

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map