Дамбадаржаарансаддашчойнхорлин

Сүм хийдийн нэр : Дамбадаржаарансаддашчойнхорлин

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Номгон сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Номгон сумын төв дээр ойр суурин газар нь Сангийн далай рашаан урд доор нь бий .баруун талд нь Мандал хайрхан баруун урд талд нь Морьт хайрхан Дунхайрхан зэрэг тахидаг уул овоогоор хүрээлэгдсэн байна.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2004-2007 оны 8 сарын 15

Ринчений зураг дах дугаар :
793

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Сангийн далай хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : ӨГНМ 029

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Номгон сумын ИТХ-ын дарга А.Цэрэнсодном
Говийн хөгжил төрийн бус байгууллага.
УИХ-ын гишүүн Ч.Оюунбаатар
Германы сүм хийд сэргээн засах төсөл

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 42° 14’  East 105°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
1. Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэг 2. Лам нарын байр 3. Хурлын дугана 4. Гал тогоо 5. Сургалт явуулдаг дацангууд 6. Музей 7. Суварга 2004 онд Дэлгэрдорж гэдэг хүний дурсгалд түүний үр хүүхдүүд нь зориулж босгосон банйа. 8. Хэрэм хашаа 2004 онд сумын 80 жилийн ойгоор босгосон байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Номгон сумын ИТХ-ын дарга А.Цэрэнсодном

Хэдэн фото зураг авсан :
55

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-13 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ӨГНМ 031 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-13

Тэмдэглэл :
Хуучин сангийн далай хийд дээр сүм төвлөрч байсан. Энд бараг сумийн бүхий л албан газрууд төвлөрдөг. Үүнд: сургууль, цэцэрлэг, зочид буудал, банк, худалдаа бэлтгэл гэх мэт. Голдоо цогчин дугана, хийд гурван сүм, баруун урд нэг сүм, зүүн урд хоёр сүмтэй. Говьд байсан цогчин сүмд гал алдаад шатсан. Бусад нь байгаа. Бүх барилга ямар байсан тэр хэвээр нь сэргээсэн. Хөх зон тоосгоор хийж дээвэрлэсэн. 2004 оноос сэргээн засварлах үйл ажиллагаа эхлээд явж байна. Энэ жил дуусч байна. Энэ жил 300 жилийн ой нь болж байгаа.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГНМ 031

судалгааны баг :
Team: Е

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map