Амгаланг үзүүлэгч Майдарын хийд

Сүм хийдийн нэр : Амгаланг үзүүлэгч Майдарын хийд
Дэжужамбаллин

Байрлах аймаг :
Ховд

Сум :
Дөргөн сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ховд аймгийн Дөргөн сумын төвд сумын төвийн баруун хэсэгт багахан дэнж дээр байрлана.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: Not known

Founders/Refounders :
Л.Мэгжил

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Шаардлага гарсан үед

Сар тутмын хурал: Шинийн 8.15.30-нд хурна

Жилийн хурал: Майдарын 16 хурлыг 16 өдөр хурна.

GPS хаяг :
North 48° 20’  East 092°  37’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Гол цогчин дугана нь 13:8,5 метр хэмжээтэй хурал номын үйл ажиллагаагаа дотор нь явуулна.Дотоод засал чимэглэл сайтай. Балданлхам бурхны гэр өргөөтэй.Энэ өргөөнд хийдийн гол шүтээнээ байрлуулсан байдаг. Тэнгэрийн таван сахиусны сүм /Майдар бурхан дотор нь бий/ Майдар бурханы дором бий.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Л.Мэгжил / Ховд аймаг Дөргөн сум тус хийдийн тэргүүн лам/

Хэдэн фото зураг авсан :
34

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-05 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ХОДН 073 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-05

Тэмдэглэл :
Сум бариагүй байхад буюу их эрт гэрчилгээгээ авлаа. Гандантэгчинлин хийдийн дацангаас №02 гэрчилгээ авсан. Дөргөн сумын Хар ус нуурын хойт дэнжид байрлана. Сумаас баруун зүгт 7 км-т нуурын хөвөөнд Хоолойн овоо гэдэг овоог тахиж байна. энэ жил 7 сарын 3-нд тахина. Хоо үзүүрийн овоо /үхрийн тахилгатай овоо сан/, Цагаан уулын овоо /Чоно тахилгатай овоо алтайн 13 сантай овоо/ хийд бас хариуцна. Хийдийн тэргүүн ажнай гэгч эмэгтэй Дөргөн суманд амьдарч 13 хүүхэд төрүүлсэн. Нутагтаа хүндлэгддэг хүн юм. Хийдийн тэргүүний нэр нь Мэгжим. Мэгжиджанрайсиг бурханы нэр юм. Далдыг харагч мэлмий гэсэн утгатай. Энд жуузтай Майдар бурхан бий. Майдар эргэх үед ашигладаг. Пүрэвсүрэн гэдэг хүн бүтээж байсан. Суугаа болон босоо гэсэн хоёр Майдар бүтээсэн. Ганжуурын сүм гэж байна. Ганжуур болон Данжуурын бүрэн ботиуд бий. Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гол дуганад бурхан багшийн тахиж байгаа. Ямандаг бурханыг тахидаг. Дөргөн сумынхан золгодог цагаан сарын овоо гэж бий.

Хүснэгтийн дугаар :
ХОДН 073

судалгааны баг :
Team А

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map