Дэлгэрэхийн хийд

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Дэлгэрэхийн хийд,

Ринчений зураг дах дугаар :
713

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Дэлгэрэх хурал

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Эрдэнэдалай сум

Аймгийн хуучин нэр :
Улаанбаатар

Байршлын тайлбар :
Сумын төвөөс баруун урагшаа 50 км-т. Ринчен: Дэлгэр овоо Майдар:Сайхан овоо сум. The complex was situated near Delgerekh Bulag brook. Delgerekh ovoo is not known by the local people, but there are two ovoos near the site.

GPS хаяг :
North 45° 51’  East 104°  18’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: У50 Side2: Ө30 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Only the stone basements of some square-shaped buildings are visible on the site. Traces of digging. Equipment or utensils were not found. A winter shelter was built on its western side. There is an ovoo behind the complex, where women are forbidden to go. A smaller ovoo and Delgerekh Bulag brook are southeast of the site.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
40 орчим лам

Тэмдэглэл :
Maidar (624) indicates this monastery belonging to Saikhan Ovoo Sum, but doesn’t determine its exact place. However, the site of the monastery belongs to Erdenedalai Sum now, but it is close to the border with Saikhan Ovoo Sum. According to Maidar 40 monks belonged to the monastery before the purges. The monastery had one temple and one financial unit according to Maidar.

Хүснэгтийн дугаар :
ДУЭД 012

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors