Таван жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Таван жас,Таваны жас,

Ринчений зураг дах дугаар :
748

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Таван жасын хурал

Сүм хийдийн төрөл :
мэдэгдэхгүй

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Гурван сайхан сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Дайчин бэйсийн хошуу

Товч түүх :


Дундговь аймаг Гурвансайхан сум. Таван жас. /Тавны жас. / Түшээт хан аймгийн Дайчин бэйсийн хошуу нутаг одоогийн Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын төвөөс зүүн тийш Хар нуур гэдэг газар энэ хурлын газар оршиж байжээ. Уг хурлыг анх үүсгэн байгуулсан тухайд Ч.Банзрагч, Б.Сайнхүү нарын “ Монголын хүрээ хийдийн түүх” / УБ.2004/ номын 54-р талд “... Таван хэмээх дацан Тэнгэрийн Тэтгэсэний хориннэгдүгээр / 1756/ онд Бумбат хэмээх газар байгуулсан...” гэж бичжээ. Уг дацан нь оршин тогтнох хугацаандаа хэд хэдэн удаа нүүдэллэсэн ба хамгийн сүүлд энэхүү Хар нуур гэдэг газар суурьшиж байжээ. Хэрхэн ямар нөхцөлд хэн үүсгэсэн нь тодорхойгүй энэ хурал нь цагийн хурал байсан бөгөөд 1920-оод оны сүүлч 1930-аад оны эхээр бүрмөсөн хаагдаж дахин сэргээгүй байна.

Байршлын тайлбар :
Хар нуур гэдэг газарт сумын төвөөс зүүн тийшээ 25 км-т бий.

GPS хаяг :
North 45° 32’  East 107°  18’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: У100 Side2: Ө60 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

New monastery/temple register number :
ДУГС 051

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
30
100

Тэмдэглэл :
-асуулт 1-ын үргэлжлэл: Таваны жас /гурван цагын түүхтэй Гурвансайхан нутаг минь/ ном -асуулт 13-ын үргэлжлэл: б. 100 ярилцлагын дугаар: /гурван цагын түүхтэй Гурвансайхан нутаг минь/ ном

Хүснэгтийн дугаар :
ДУГС 056

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors