Үйзэнхай

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Үйзэнхай,Үйзэн ахай,

Ринчений зураг дах дугаар :
747

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Тогоо тахилын хурал /Үйзэн ахайн хурал/

Сүм хийдийн төрөл :
мэдэгдэхгүй

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Гурван сайхан сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Дайчин бэйсийн хошуу

Байршлын тайлбар :
Их газрын чулуунд Тогоо тахилт гэдэг газарт сумын төвөөс зүүн хойшоо 32 км-т бий.

GPS хаяг :
North 45° 42’  East 107°  06’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: У80 Side2: Ө60 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Шинэ суварга босгосон өмнө талдаа өвөлжөө бий.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1930-д он - Ярилцлагын дугаар:А 60

Өөр зорилгоор ашиглагдах болсон :
Шинэ суварга босгосон өмнө талдаа өвөлжөө бий.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
Yes

New monastery/temple register number :
ДУГС 051

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
70-80
100

Хүснэгтийн дугаар :
ДУГС 053

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors