Их бурхантын сүм

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Их бурхантын сүм,

Ринчений зураг дах дугаар :
576

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Их бурханы сүм

Сүм хийдийн төрөл :
cүм

Байрлах аймаг :
Дорнод

Сум :
Халх гол сум

Аймгийн хуучин нэр :
Цэцэн хан

Сумын хуучин нэр :
Илдэн бэйсийн хошуу

Товч түүх :


Дорнод аймгийн Халх гол сумын Их Бурхант Хуучнаар Сэцэн хан аймгийн Илдэн бэйсийн хошуу, одоогийн Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутагт, Сүмбэр сумаас баруун хойд зүгт 53 км-т, Их Бурхантаас баруун урд зүгт 2 км-т, Халх голын баруун дэнжид уг хийд оршиж байжээ. Дорнод аймгийн хураангуй түүх, А.Дамдинсүрэн, Чойбалсан 2001 То ван судлалын эрдэм шинжилгээний цуврал, Б. Палам

Байршлын тайлбар :
Тал хээрийн бүсэд оршино. Их бурхантын баруун урд зүгт 2 км зайд байна. Халх голын баруун дэнжид Урд Баянцагааны нуруу Сүмбэр сумаас Халх гол баруун хойд зүгт ойролцоогоор 53 км байна.

GPS хаяг :
North 47° 52’  East 118°  27’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Тодорхой харагдахуйц чулуун суурь, тууринууд үлдсэн байна.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
ДОХГ 038

судалгааны баг :
Team: Ж

Газрын зураг :

Цуглуулсан баримтууд :

ДОХГ 038    Билэгтийн Палам  То Ван судлалын лавлах бичиг  ном/177хуудас/  0000-00-00  Улаанбаатар хот    Ж 
ДОХГ 038    Билэгтийн Палам  То Ван судлалын лавлах бичиг/Их бурханы гэрэл зураг, тиг тогтоосон нь, харуул хамгаалалт/  ном/72хуудас/  0000-00-00  Улаанбаатар хот    Ж 
ДОХГ 038    Дорнодын Болор толь  5. Их бурхан  ном/140хуудас/  0000-00-00  Дорнод аймаг    Ж 
ДОХГ 038  B061  Дөл сонин  1. Цэцэнхаан аймгийн зон олны хамтын бүтээл-Жанрайсиг  сонины нийтлэл/4нүүр/  0000-00-00  Дорнод аймаг    Ж 
ДОХГ 038    Дөл сонин  2. То Вангийн их бурхан мэлмий нээнэ  сонины нийтлэл/2нүүр/  0000-00-00  Дорнод аймаг    Ж 
ДОХГ 038    Дөл сонин  3. Халхын цэнхэр хязгаарт их шүтээн амиллаа  сонины нийтлэл/1нүүр/  0000-00-00  Дорнод аймаг    Ж 
ДОХГ 038    Алтангэрэлийн Дамдинсүрэн  Дорнод аймгийн хураангуй түүх  ном/48хуудас/  0000-00-00  Чойбалсан хот    Ж