Алагийн хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Алагийн хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
686

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Алагийн хурал

Сүм хийдийн төрөл :
цагийн хурал

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Өргөн

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Өргөн сумын 1-р баг Түшлэг зөрлөг 16-р зөрлөгийн яг дунд төмөр замаас урагшаа 6 км газарт байна. Их бага сүмийн овоо гэж 2 босголгоотой овооны яг ар дор нь оршино. Зүүн талд нь Сүмийн рашаан булхг гээд задгай байна. Зүүн урагш 20 км-т Сөгтөхийн уул, баруун хойно нь Түшлэгийн уул 10 км-т. Зүүн хойно нь 20 км-т Алагийн уул бий.

GPS хаяг :
North 44° 43’  East 110°  24’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 250 Side2: 250 Side3: 250 Side4: 250 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Туурь нар салхинд идэгдэж их элсэн дунд байна. Туурийн гол дунд хэрмэн хашаатай хашааны гол дунд нэг, хойно нь 1 нийлээд 2 сүм байна. Хашааны гадна баруун талд эь 2 дуган, 1 сүм, хойно нь 1 жас өргөөтэйгөө, зүүн талд нь жас, лам нарын нийтийн шаьар сууц үэрэг барилга байшингийн ором энд одоо байна.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Тэмдэглэл :
14.а Зургийн дугаар: 58002226-2238

Хүснэгтийн дугаар :
ДГӨГ 116

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors Site plan drawn by surveyors