Дэрсэн усны хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Дэрсэн усны хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
673

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Дэрсэн усны хурал

Сүм хийдийн төрөл :
бусад

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Хөвсгөл сум

Аймгийн хуучин нэр :
Улаанбаатар

GPS хаяг :
North 43° 46’  East 109°  47’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Тэмдэглэл :
14.а Сумын иргэдийн хурлын даргын орлогч Даш гуайтай уг хурлын туурийг мохтол эрээд олсонгүй. Харин дэрсэн усны худгийг олсон тул тэндээс GPS авсан болно. Зураг аваагүй

Хүснэгтийн дугаар :
ДГХВ 092

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал

ДГХВ 092