Рашаантын хийд

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Рашаантын хийд,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Улаанбадрах сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Ар талаараа хяр үргэжилсэн, өмнө нь ухаа толгодтой нэлээд том талбайд таруу байгуулагдсан хийд байна. Арын хадат хярыг Рашаантын хяр гэж нэрлэдэг. Зүүн хойд талд байгаа (100м) худгийг Цоожтын ус гэнэ. Урд талд нь байгаа дээрээ овоолгоотой овоог Рашаантын овоо гэнэ. Зүүн өмнө нь байгаа худгийг Рашаантын худаг гэнэ. Сумын төвөөс зүүн зүгт 10 км-т оршино.

GPS хаяг :
North 43° 54’  East 110°  27’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 400 Side2: 800 Side3: 400 Side4: 800 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Энэ нь нэлээд том хийдийн туурь, ар талаар нь дан лам нарын гэр, суудаг байшингийн засмал бууриуд, дээд хярдаа шахан баригдсан байдалтай байна. Зүүн өмнө талаараа сүм дуганын барилгууд бөөн маягтай байна. Лав 7-10 -д дуган сүмийн ором байна. Заримынх нь гадуур чулуун гортиг татсан. Мөн хийдийн зүүн өмнө талаар дуган сүмийн зүүн урдуур чигтэй бас гэр хорооллын буурь байна. Хийдийн араар байгаа гэр байшингийн туурийг тодорхой зурлаа. Тэнд багцаагаар 18 гэрийн буурь 20 гаран байшин (шавар байшин) мөн 10-д хашаа байна.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Тэмдэглэл :
14.а Зургийн дугаар: 58001887-1901 туурийн ерөнхий байдал тал бүрээс нь

Хүснэгтийн дугаар :
ДГУБ 088

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors