Даваатын дугана

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Даваатын дугана,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
цагийн хурал

Байрлах аймаг :
Архангай

Сум :
Чулуут сум. Хүрмэн баг

Аймгийн хуучин нэр :
Сайн ноён

Сумын хуучин нэр :
Сэцэн Чин Вангийн хошуу

Байршлын тайлбар :
Сумын төвөөс баруун зүгт 30 гаруй км-т Хүрмэн багийн нутаг Даваат нэртэй газар нэгэн дуганы туурь бий. Өндөр уулын бүсэд оршино. Өмнө талд Даваат хэмээх уул, Даваатын гол, баруун талд нь Ангир мод уул, хойд талд нь Тагийн бүүрэг зүүн талд нь Бүүрэг хэмээх газар бий. Зүүн талд нь тууриас 12 км зайд Цогт хайрханы тахилгат уул бий. Мөн тууриас зүүн тийш 10 орчим км-т Хангалын дугана бий.

GPS хаяг :
North 47° 71’  East 100°  31’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Өндөр уулын бүсэд оршино. Өвс ургамал битүү ургаж дуганы туурийг бүхэлд нь дарсан ба довжоо, өнцөгийн чулуун суурь мэдрэгдэнэ.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1937 он - Ярилцлагын дугаар:
Огноо нураагдсан:: 1940-д он - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
Мэдэгдэхгүй

Хүснэгтийн дугаар :
АРЧУ 044

судалгааны баг :
Team: Г

Газрын зураг :