Оготор засгийн хүрээ

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Оготор засгийн хүрээ,Эрдэнэ Тээлийн хүрээ,Дархан гүний хүрээ,

Ринчений зураг дах дугаар :
875

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Дархан гүнгийн хүрээ /Гандангижаалин/

Сүм хийдийн төрөл :
дацан

Байрлах аймаг :
Баянхонгор

Сум :
Галуут сум

Аймгийн хуучин нэр :
Сайн ноён

Сумын хуучин нэр :
Дархан гүний хошуу

Байршлын тайлбар :
Ойт хээрийн бүсэд байрлана.

GPS хаяг :
North 46° 40’  East 100°  20’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 60 Side2: 20 Side3: 60 Side4: 20 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Чулуун туурь л үлдсэн.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
БХГТ 092

судалгааны баг :
Team: Б

Газрын зураг :