National Archive Extracts / Үндэсний архивын ишлэл

 

Уг төслийн хамтрагч ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр Монголын урлагийн зөвлөл үндэсний архивт хадгалагдаж буй 1930 онд улс орон даяар явуулсан сүм хийдийн талаахр судалгааны тайлантай 2007 онд танилцсан билээ (Тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архив). Энэ тайлан нь 757 сүм хийдийн тухай байв. Монголын урлагийн зөвлөл эдгээр тайлангаас мэдээлэл шүүж авах арга хэлбэрийг судлаачид олгосон юм. Энэ pdf файлууд бол уг тайлангаас шүүж авсан аймаг бүрийн /Аймгуудыг 1930 –аад оны сүүлээр зурагласан/ мэдээллийн баримт юм.

In 2007 the Arts Council of Mongolia with assistance from the President’s Office, a partners on the project, was given access to reports written in the 1930’s on existing Monasteries in the country held in the National Archives (Central Intelligence Agency Special Archive). These reports covered 757 monasteries. The Arts Council of Mongolia designed a pro-forma that was used by a researcher to extract information from the reports. These pdfs are data extracted from the reports for the provinces (aimag) of Mongolia (as delineated in the late 1930s).

 

San Beiso Hoshuun Khiid

Arkhangai / Архангай Download MON

Bulgan / Булган Download MON

Dornogovi / Дорноговь Download MON

Dornod / Дорнод Download MON

Zavhan / Завхан Download MON

Ovorhangai / Өвөрхангай Download MON

Selenge / Сэлэнгэ Download MON

Uvs / Увс Download MON

Khovd / Ховд Download MON

Khovsgol / Хөвсгөл Download MON

Khentii / Хэнтий Download MON

Tov / Төв Download MON

English translation to come.