Gandangejeelin Khiid

Сүм хийдийн нэр : Gandangejeelin Khiid
Khalkhiin Zaya gegeenii Güshig datsan
Eng: Gandangejeelin monastery, Güshig monastic school of the Khalkh Zaya gegeen

Байрлах аймаг :
Нийслэл-Улаанбаатар

Сум :
Near Dasgani ovoo

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
2006: Zanabazar street, on the way up to Gandan monastery. This is the Ulaanbaatar branch of the revived Khalkha Zaya bandid (Zaya pandita) or Zaya gegeen’s great monastic city, Zayaiin khüree, in Tsetserleg, Arkhangai aimag, and was opened in September 2004. See АРЭБ 053 Rinchen 214. 2011: The yurt temple has moved to the foot of Dasganii ovoo. The temple has around ten monks. It follows the usual Gelukpa monthly ceremonial system, which is different from the one of Gandangejeelin monastery in Tsetserleg, Arkhangai aimag.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 2004

Ринчений зураг дах дугаар :
214

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Заяын Доод Хүрээ

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : АРЭБ 053

Аль урсгал болох : Gelug Гэлүг

Founders/Refounders :
Khalkha Zaya bandid

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
4

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Daily chanting

Сар тутмын хурал: Monthly 8th 14th 16th 23rd 30th

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 47° 55’  East 106°  53’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Astrologers of the temple minister to individuals, operating either in a separate building or in a yurt alongside the yurt-shaped temple. The monastic authorities plan to construct a permanent building for the temple and to establish a monastic school in the precinct. At present, local families, who have pitched their yurts here, still occupy the area designated for this.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Bold, daamal lam of the monastery

Хэдэн фото зураг авсан :
8

Зураг авсан огноо: он :
0000-00-00 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
UB 10 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
0000-00-00

Тэмдэглэл :
All data on this temple is kindly provided by Kristina Teleki and Zsuzsa Majer who retain copyright. See relevant section in Survey of Active Buddhist Temples in Ulaanbaatar in 2005 – 2006 with some annotations in 2007 and 2011 Survey conducted by: Zsuzsa Majer, Krisztina Teleki Budapest, Hungary. Ulaanbaatar 2006, 2007, with some revisions in 2011. See UB 10 AM.pdf. For history of the root monastery see АРЭБ 053 (Rinchen 214).

Хүснэгтийн дугаар :
UB 10

судалгааны баг :
Team: Д

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Additional Materials

UB 10