Төгс баясгалант номын хүрд хийд

Сүм хийдийн нэр : Төгс баясгалант номын хүрд хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Сүхбаатар сум

Товч түүх


Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар хот. Төгсбаясгалант номын хүрдэн хийд. Тус хийд нь 2000 оны 2 сарын 17-нд анхны хурлаа хурж нээгдэн сүсэгтэн олондоо үйлчилж эхэлжээ. Урьд өмнөх үеийн ямар нэгэн хүрээ хийд хурал номын газрыг сэргээж байгуулаагүй цоо шинээр байгуулагдсан хийд бөгөөд 1990 оноос хойш Сүхбаатар хотод байгуулагдсан бурханы шашны гэлүгбагийн урсгалын анхны хийд ажээ. 2000 оноос өмнө Сүхбаатар хотод сүсэгтэн олонд үйлчлэх бурханы шашны хурал номын газар байхгүй байгааг мэдэрсэн хувраг Зундуй гуай / УБ хотын харьяат/ анхлан санаачилж нутгийн сүсэгтэн олон бизнесменүүдийн дэмжлэгээр уг хийд байгуулагджээ. Тус хийдийн шүтээн нь Лхам бурхан бөгөөд одоо өдөр тутмын цогчин уншлага сүсэгтнүүд жандагуудын захиалгын номыг уншиж байна.Одоо 3 ламын данстай бөгөөд 2002 оноос эхлэн 8 хүүхэд дэргэдээ авч шавилан сургаж үүнээс хоёр нь БШИС-д, нэг нь Гүмбэнд сурч байна. Тус хийдийн дуган нь модон палкаар барьсан 10х8 харьцаатай талбайтай бөгөөд нилээд тохижсон дуган ажээ. Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар хотын энэ хийд нь манай улсын аймгийн төвүүдэд 1990 оноос хойш нээгдсэн хамгийн отгон хийд нь байж болох ажээ.Нөгөө талаар аймгийн төв хот суурингуудад ихэвчлэн 2-3 хийд хурал номын газар байдаг бол Сүхбаатар хотод энэхүү Төгсбаясгалант номын хүрдэн хийд нь үйл ажиллагаа явуулж буй цорын ганц хийд юм байна. /Тус хийдийн ловон лам Зундуй гуайтай хийсэн ярилцлагаас. 2007.06.22/

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ойт хээрийн бүсэд Орхон голын эрэгт аймгийн төвд байрлана.Таван хаан уулаа шүтдэг. Гэхдээ тахьдаггүй.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2000 оны 2 сарын 17-нд

Founders/Refounders :
Чойсүрэнгийн Зундуй

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Зөвхөн өдөр тутмын болон сарын хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина.

Сар тутмын хурал: 8-нд Дарь эхийн мандал шиваа, 15-нд Найдан чого 29-нд Гончоолха сүм хурдаг .

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 50° 14’  East 106°  12’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Өдөр тутам хурал ном хурж байна.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Чойсүрэнгийн Зундуй Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 4-р баг, Утас:99497359, Уг хийдийн ловон лам

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-22 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭСХ 009 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-22

Хүснэгтийн дугаар :
СЭСХ 009

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map