Хутагт эх хийд

Сүм хийдийн нэр : Хутагт эх хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Сүхбаатар сум, 2-р баг

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Хутагт эх хийд нь Сэлэнгэ аимгийн төвд Орхон голын хойд талд Баянхан дуганs өвөрт ойт хээрийн бүсэд оршино .

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2006 он

Founders/Refounders :
Энхбатын Батнасан
Төрбатын Санжаа
Балдан
Лувсанцэрэнгийн Оюунчимэг

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
11-12 лам өвгөчүүл 15-16 лам хүү

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал:

Сар тутмын хурал:

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 50° 14’  East 106°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Жамсрангийн Отгонсоль/Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 2-р баг/

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-22 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭСХ 008 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-22

Тэмдэглэл :
4д. Энэтхэгт “Бакула ринбүчэ“-ийн шавь болж Ë.Оюунчимэг 1998 онд Энэтхэгт явж суралцсан.

Хүснэгтийн дугаар :
СЭСХ 008

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map