Дарь Эх дацан

Сүм хийдийн нэр : Дарь Эх дацан

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Мандал сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Энэ хийд нь Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг Хараа голын хөвөөнд оршдог.Мандал хайрхан, Ноён уул гэсэн хоёр том уулыг жил бүр уламжлал болгон тахиж ирсэн. Энэ хийд нь Ойт хээрийн бүсэд оршино.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 2005 онд

Founders/Refounders :
Улаанхүүгийн Доржсүрэн
Баянжаргалын Баянцогт

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
7-8

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин хурал хурна.

Сар тутмын хурал: Арван хангал хурна, Чойжоодүгжүү, Дарь-Эхийн мандал шийваа, Сандуйн жүд

Жилийн хурал:

GPS хаяг :
North 48° 526’  East 106°  11’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Дарь Эхийн хийд нь өдөр тутам сүсэгтэн олонд зориулж хурал ном хурдаг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Улаанхүүгийн Доржсүрэн /утас:91999101 Сэлэнгэ аимгийн Мандал сум 3-р баг шарын голын 99-н тоот/ тус хийдийн ловон лам

Хэдэн фото зураг авсан :
11

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-11 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭМН 008 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-11

Хүснэгтийн дугаар :
СЭМН 008

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map