Амарбаясгалант хийд

Сүм хийдийн нэр : Амарбаясгалант хийд

Байрлах аймаг :
Сэлэнгэ

Сум :
Баруун бүрэн сум

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Бүрэнхаан уулын өвөр Ээвэн голын захад ойт хээрийн бүсэд оршдог. Бүрэнхаан уулыг жил бүр 5-р сард тахидаг байжээ. Тахихдаа цагаан идээ, шүүсээр тахидаг байжээ.

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1990

Ринчений зураг дах дугаар :
308

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Амарбаясгалант

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СЭББ 049

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Гүрдаваа Ринбучи

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
10

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчин уншина

Сар тутмын хурал: 8-нд Манал, 15-нд Сандуйн жүд хурах ба 3-нд Сахиус тахидаг. Цагаан сараар Чойнпрулжунайн ерөөл хурдаг.

Жилийн хурал: 5-н хоногийн Ганжуур, Майдар эргэдэг. Гонгорын Бумбаны их тахилга хийх ба цам харайдаг.

GPS хаяг :
North 49° 28’  East 105°  05’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Гол дуганадаа өдөр бүр хурал хурдаг. Арван Хангалын сахиусны дугана, Майдарын дугана, Нархажидын сүм зэргийг гадаад, дотоодын хүмүүст музей байдлаар үзүүлдэг.

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Адъяагийн Энхболд /Сэлэнгэ аймаг Баруун бүрэн сум тус хийдийн лам нарын байр хурлын лам албыг хашдаг./

Хэдэн фото зураг авсан :
35

Зураг авсан огноо: он :
2007-07-25 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
СЭББ 012 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-07-25

Тэмдэглэл :
1990 онд сэргээгдсэн. 4д. 1993 онд Далай лам морилсон. Австри, Швейцари улсуудад хийдийн лам нараас хоёр хоёроор нь ээлжилж Чойрын номонд суралцуулсан.

Хүснэгтийн дугаар :
СЭББ 012

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map