Самдан чойлин дацан

Сүм хийдийн нэр : Самдан чойлин дацан

Байрлах аймаг :
Дархан-Уул

Сум :
Дархан хот

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Ойт хээрийн бүсэд Хараа голын зүүн эрэгт оршино. Тахидаг уул овоо байдаггүй.

Шинээр байгуулагдсан : New Foundation

Байгуулагдсан огноо: 1998 оны 02 сарын 28 нд

Founders/Refounders :
Чинтулга
Итгэл
Даваасүрэн

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
3

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :
Өдөр тутмын, сарын болон жилийн хурал хурдаг

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчэн гүрэмийн ном уншина.

Сар тутмын хурал: 8-нд Дарь эхийн мандал, Их манал 15-нд Сандуйн жүд, 25-нд Ганжуур, 29-нд сахиус

Жилийн хурал: Чойнпрүл жунайн их ерөөл, зуны эхэн сарын шинийн 8-нд Дарь-эх Цанриглана, зулын 25-нд Богд ламын чого хурдаг.

GPS хаяг :
North 49° 28’  East 105°  57’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Дугандаа өдөр бүр ном хурдаг .

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Арилдийн Баттогтох /Дархан сумын 8-р багийн 14-ийн 6 тоот 99661110/ тус хийдийн бага унзад лам

Хэдэн фото зураг авсан :
10

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-19 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДАДА 005 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-19

Хүснэгтийн дугаар :
ДАДА 005

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map