Гэцогдаржаалин

Сүм хийдийн нэр : Гэцогдаржаалин
Хараагийн Дарь эх ламын хийд

Байрлах аймаг :
Дархан-Уул

Сум :
Дархан хот

Шинэ сүм хийдийн газар зүйн байдал болон хүрээлэн буй орчин:
Хараа голын зүүн эрэгт хээрийн бүсэд оршино. Хараагийн Дарь-Эх ламын сүмийг, Дархан уулыг тахидаг. (6-7 сард)

Шинээр байгуулагдсан : Revived

Байгуулагдсан огноо: 1990.06.27

Ринчений зураг дах дугаар :
332

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Дарь-эх ламын хийд

Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан эсхүл өөр газар сэргээн байгуулагдсан алин болох : Хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан

Хэрэв хуучин сүм хийдийн байршил дээр сэргээн байгуулагдсан бол тухайн тухайн хуучин сүм хийдийн бүртгэлийн (түүхэн газрын бүртгэлийн) дугаарыг бичнэ үү : СЭСА 043

Аль урсгал болох : Гэлүг

Founders/Refounders :
Донёд /унзад/
Гомбоцэрэн /гэсгүй/
Базаррагчаа
Загарваагийн Хашхүү /хамба/

Сүм хийдийн төрөл :

cүм

хуучин хийдийн лам нар :
12

Хийдийн хурал ном: алин болохыг зурах :

Ямар хурал хурдаг болохыг бичнэ үү :
Өдөр тутмын хурал: Цогчэн Жасаа хурна.

Сар тутмын хурал: 4-нд оройн ерөөл, 6-нд доржзодов, 8-нд дарь эхийн мандал шиваа, 15-нд найдан до дувд, 20-нд Диваажингийн чого, 25-нд ганжуур, дүгжүү

Жилийн хурал: 29-нд 10н хангал, Гомбо, Жамсран янтай, битүүнд Майдар хурна, 10-нд Данжуур, 8-нд Жанрайсигийн нүгнээ сахидаг.

GPS хаяг :
North 49° 29’  East 105°  56’

Тухайн сүм хийд дэхь шашны байгууламж (дацан сургууль, суварга гэх мэт) болон бусад байгууламж, тэдгээрийн зориулалт
Өдөр тутам хурал ном хурдаг .

Ярилцлага өгсөн хүний овог, нэр, хаяг, эрхэлж буй ажил
Жаргалын Мөнхсүх /Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 2-р баг тус хийдийн ловон лам/

Хэдэн фото зураг авсан :
29

Зураг авсан огноо: он :
2007-06-28 00:00:00

Materials:

Temple ID No Authors name Title/ description Book/ Book extract/ leaflet/ other Date Published Where Published Publisher Collected by
ДАДА 004 0000-00-00

Судалгаа авсан өдөр Хэдэн фото зураг авсан :
2007-06-28

Тэмдэглэл :
Нэмэлт тэмдэглэл: Цогчин дуган, жасааны дуган, Богд зонхов суврага, Гэр дуган, Том хүрд бий. Дуган тойрсон дүнчүүр маанийн хүрд байдаг

Хүснэгтийн дугаар :
ДАДА 004

судалгааны баг :
Team: Б

Disclaimer

Идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй сүм хийдийн жагсаалтыг 2006/2007 оны судалгаанд суурилан гаргасан болно. Энэ нь тухайн үед дахин сэргээгдсэн байсан сүм хийдийн талаарх ерөнхий дүр зургийг харуулна. Уг судалгаа явагдснаас хойш олон зүйлс өөрчлөгдсөн нь эргэлзээгүй билээ.

The data on Active Temples was collected in 2006 (UB) / 2007 (National Survey). It provides a snapshot of the revival of the monasteries in Mongolia at that time. Undoubtedly many things will have changed since this survey was done.

Map

Scans

Site plan drawn by surveyors