Хайрцагын хүрээ

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Хайрцагын хүрээ,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Эрдэнэ сум

Аймгийн хуучин нэр :
Улаанбаатар

GPS хаяг :
North 45° 01’  East 097°  45’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
ГАЭР 100

судалгааны баг :
Team: Б

Газрын зураг :