Намалзахын хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Намалзахын хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
904

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Намалзахын хурал

Сүм хийдийн төрөл :
хүрээ

Байрлах аймаг :
Говь-Алтай

Сум :
Халиун сум

Аймгийн хуучин нэр :
Засагт хан

Байршлын тайлбар :
Ойт хээрийн бүсэд Намалзахын голын урд эрэгт байна. Сумын төвөөс зүүн талд 25 км-т оршино.

GPS хаяг :
North 45° 51’  East 096°  35’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 40 Side2: 20 Side3: 40 Side4: 20 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Шавар панз 2 ш үлдсэн. Өөр зүйлгүй.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
ГАХЛ 104

судалгааны баг :
Team: Б

Газрын зураг :