Монголын Бурханы шашны соёлын өв

16-р зуунд Бурханы шашин Төвдөөс Монгол оронд дахин дэлгэрснээр Бурханы шашны сүм хийдүүд Монголын соёлын өвд нэлээд том байр суурь эзлэх болсон. Түүхийн эх сурвалжаас үзэхэд 1920 оны байдлаар Монголд нийт 1000 гаруй сүм хийд оршин байжээ. 1990-ээд оноос Монгол улс хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх болсноор түүх соёлынхоо уламжлалыг нандигнан хадгалах үйлс эхлэсэн. Энэхүү эрхэм үйлсийн хүрээнд түүх соёлын зүтгэлтнүүд үндэсний түүх, соёлын нэгэн салшгүй хэсэг болсон Бурханы шашны соёл, эрдэм мэдлэгийн төв байсан сүм хийдийн тухай судалгааны ажлыг хийж байна.

 

 

Main Donors

With grateful thanks to

          

and to the hundreds of individuals in Mongolia, 

US, United Kingdom and Europe who donated

to this project.