Хавчир дахь хурал

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Хавчир дахь хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
бусад

Байрлах аймаг :
Өвөрхангай

Сум :
Сант сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Хавчир гэдэг газарт зарим байшингийн суурийг үзэж болно.Хийдийн нэр мэдэгдэхгүй Зээрэнгийн хийдтэй ойрхон байна.

GPS хаяг :
North 45° 49’  East 103°  56’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: У 60 Side2: Ө 20 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Хүснэгтийн дугаар :
ӨХСТ 012

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :