Жалбо шүтээн

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Жалбо шүтээн,Сэргэлэн Тойны хийд,

Ринчений зураг дах дугаар :
805

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Сэргэлэн Тойн хийд

Сүм хийдийн төрөл :
хийд

Байрлах аймаг :
Өмнөговь

Сум :
Манлай сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Со засгийн хошуу

Байршлын тайлбар :
Тус хурлын туурь нь Манлай сумаас баруун урд зүгт 30-д км-т оршино.Тэнд Гурван хараат гэж уул байгаагийн Дунд Хараатынх нь баруун хойд дор нь Цохиотын хийдтэй хаяа нийлж буусан хурал болно. Эндээс цохиот баруун тийш 1 км-т оршино. Энэ туурийн баруун талаар Цохиотын хад үргэлжилнэ.

GPS хаяг :
North 43° 40’  East 107°  13’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 150 Side2: 150 Side3: 150 Side4: 150 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Энд одоо нэг дугана нэг жасын байшин арваад гэр бас нэг 7-8 шавар тагзын ор буурь байна. Дуганыг хээтэй хөх зөн ,түүхий тоосгоор барьсан байна. Гэрийн бууриудыг чулуугаар газар тэгшлэн барьсан байна.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
1927 онд Цогцолын хийдээс сал

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
10-д лам

Тэмдэглэл :
Цохиотын дэргэд зүүнтээ 1 км хүрэхгүй газар нэг жижигхэн хурлын туурь бий. Жамбо шүтээн нэртэй. Улааны шашны хийд. Цогцолын хийдээс тасарч ирэн 1927 онд 10 хүрэхгүй ламтайгаар нээгдэн эхлээд Шандын дэргэд бууж байгаад дараа нь цохиотын хажууд буусан. Шанд хэмээх газар нь Цохиотоос баруун тийш 10 хүрэхгүй км газарт байна. /Ж.Цохио гуайн ам мэдээ/

Хүснэгтийн дугаар :
ӨГМН 047

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors