Аврахын жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Аврахын жас,Аврахын хурал,

Ринчений зураг дах дугаар :
758

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Аврахын хийд

Сүм хийдийн төрөл :
мэдэгдэхгүй

Байрлах аймаг :
Дундговь

Сум :
Өндөршил

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Сумын хуучин нэр :
Хоёр Өлзийтийн хошуу /1927 оноос/

Байршлын тайлбар :
Б.Ринчен: Аман усны худаг. Тус газарт тавьсан таних тэмдэгийн дагуу энэ ДУӨШ ТХ газар болон Аврах хийдийн туурь нь сумаас 24 км-т. Тус хийд нь Тогоо хайрханы ойролцоо байсан.

GPS хаяг :
North 45° 13’  East 108°  01’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: Ө60 Side2: У100 Side3: Side4: Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: 1930-д он - Ярилцлагын дугаар:Л.Ухаан, Д.Лувсандаш

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
50-60

Хүснэгтийн дугаар :
ДУӨШ 066

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Additional Material / Нэмэлт материал

ДУӨШ 066

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors