Хашаатын хурал жас

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Хашаатын хурал жас,Мандалын хурал жас,

Ринчений зураг дах дугаар :
703

Ринчений жагсаалт дах нэр :
Хашаатын хурал /Мандалын хурал/

Сүм хийдийн төрөл :
хийд

Байрлах аймаг :
Дорноговь

Сум :
Их хэт

Аймгийн хуучин нэр :
Цэцэн хан

Байршлын тайлбар :
Хурлын туурь байсан газар Туяа бригадыг төвлөж байсан. Сумаас (32км) баруун урд зүгт байна. Зүүн Мандал, баруун Мандал, дунд Мандал гээд 3 Мандал уулын дунд байрлалтай тэгш тал газар. Уул газрыг нь ерөнхийд нь Хашаат гэж нэрлэдэг байх. Хашаатын ус (худаг) өмнөө дэрстэй.

GPS хаяг :
North 46° 143’  East 109°  56’

Нийт газрын хэмжээ :
Side1: 200 Side2: 200 Side3: 200 Side4: 200 Side5: Side6:

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Одоо энд хуучин бригадын эвдэрхий балгас болсон хэдэн байшин байна. Хуучин хурал сүм байсны үлдэц гэхээр зүйл бараг алга. 1 л модон сүмийн чулуун суурь байна. Бодвол сумын төвийг байгуулахад энд байсан барилгын үлдэцийг ашигласан болов уу.

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):

Date of Reviving:

Тэмдэглэл :
Хуучин Туяа бригад дээр нь төвлөрч байсан. Хашаатын хурал гэж бага хурал, жас байсан гэнэ лээ. Уул газар нь Хашаат гэж нэртэй. Мандалын хурал гэж байгаа нь яахав баруун зүүн 2 талд нь Мандал гэж 2 уул бий түүгээр нэрлэгджээ. Хашааат гэж тэр усных нь нэр байх нь бий уурдуураа дэрстэй. 14.а Зургийн дугаар: 58002519-2522

Хүснэгтийн дугаар :
ДГИХ 132

судалгааны баг :
Team: Е

Газрын зураг :

Байршилын зураг

Site plan drawn by surveyors