Дэмчигийн сүм

Read in English

Сүм хийдийн нэр :
Дэмчигийн сүм,Дэмчигтийн сүм,

Ринчений зураг дах дугаар :
0

Сүм хийдийн төрөл :
бусад

Байрлах аймаг :
Өвөрхангай

Сум :
Төгрөг сум

Аймгийн хуучин нэр :
Түшээт хан

Байршлын тайлбар :
Хайрхан задгайн өвөр гэдэг газарт байна.

GPS хаяг :
North 44° 52’  East 103°  08’

Сүм хэвээрээ үлдсэн :
No

Судалгаа явуулах үеийн байдал :
Data on the Jas taken from the book ‘Övörkhangai Aimgiin Tögrög Sumiin Tüükhen Zamnal’ written by S. Ichinnorov and S. Dashdeleg, Ulaanbaatar, 2004 The place called Demchigiin süm is mentioned in the book (p.11.) in the sub-chapter on historical monuments. It says that there are remnants of it about 79 kilometres from the süm centre of Tögrög. It says that monks used to go there to meditate (nyamba) and that the remnants include some meditational caves. Unfortunately no-one knew about a temple called Lkhagva Demchigiin Süm in the sub-province (Tögrög) sum) thought they knew about the two Jas temples, Uushigiin Jas and Bayangiin Jas. Unfortunately the above book does not say the exact location of the ruins of the temple, not even its direction from the sum centre. In the end a local person aged about 70 was found, who had knew about and had visited a place called Demchigiin Süm and took us there. It turned out that it was not a temple site but only a spectacular natural formation, two huge and two smaller mud heaps in a special form, including holes a bit resembling caves that may have been used for meditation but it is not sure. It is also possible that a temple was situated here. All in all it is not sure that a temple was situated here, but it is possible. It is not sure that these caves were used for meditation, but it is possible. However, it may also have been the case that this spectacular place was named by people Demchigiin Süm but there was no temple here.

Сүм хийд байгуулагдсан он :
Мэдэгдэхгүй

Сүм хийд хаагдсан, нураагдсан он :
Огноо хаагдсан: Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

тухайн газар шинэ сүм дугана баригдсан :
No

Үүсгэн байгуулагч хүний нэр болон цол хэргэм (мэдэгдэж байвал):
Нэр, цол хэргэм : Мэдэгдэхгүй - Ярилцлагын дугаар:

Date of Reviving:

хуучин хийдийн лам нар
Мэдэгдэхгүй

Тэмдэглэл :
Дэмчигийн сүм Уг сүмийн туурь Төгрөг сумын төвөөс 79 км зайтай газарт Хайрхан задгайн өвөрт байдаг. Тэнд лам хуврагууд нянба хийж байсан гэж ярьдаг, одоо орж гарах нүх гарц бүхий хэд хэдэн агуйг багтаасан туурь бий. Data on the Jas taken from the book ‘Övörkhangai Aimgiin Tögrög Sumiin Tüükhen Zamnal’ written by S. Ichinnorov and S. Dashdeleg, Ulaanbaatar, 2004 The place called Demchigiin süm is mentioned in the book (p.11.) in the sub-chapter on historical monuments. It says that there are remnants of it about 79 kilometres from the süm centre of Tögrög. It says that monks used to go there to meditate (nyamba) and that the remnants include some meditational caves.

Хүснэгтийн дугаар :
ӨХТГ 058

судалгааны баг :
Team: Д

Газрын зураг :

Цуглуулсан баримтууд :

ӨХТГ 058  ATSF    Өвөрхангай аймгийн төгрөг сумын түүхэн замнал  Ном Хуудас : 10-11  0000-00-00  Улаанбаатар    Д